Gravearbejde

Med vore moderne gravemaskiner udfører vi alle former for udgravningsarbejde, jordflytning, planering og fundamentudgravning.

Vi løser gerne opgaver som f.eks.:

 • Udgravning til nybyggeri.
 • Udgravning til veje & anlæg.
 • Udgravning til huse, parkerings- og gårdspladser.
 • Udgravning til stalde & gylletanke.
 • Udgravning til markdræn.
 • Trærødder og lign. graves op.
 • Vedligeholdelse af diger.

Vi løser alle beton og støbeopgaver indenfor:

 • Støbning af sokkel
 • Støbning af gulve
 • Støbning af punktfundamenter
 • Støbning af vægge
 • Støbning af parcelhuse
 • Støbning af tilbygninger

Vi har også mange års erfarning med anlægsprojekter og har derfor også den rigtige ekspertise til hurtigt at kunne mobilisere de nødvendige ressourcer og kompetente medarbejdere til at løse opgaverne i marken. Entrepriseaftalen kan være enten en total-, hoved- eller fagentreprise.

Kontakt os for et godt tilbud.

Se eksempler på udført arbejde