Udgravning af gylletank

Se eksempler på udført arbejde