Jordarbejde

Vi etablerer jordvarme

Når vi etablerer jordvarme, graver anlæggets jordvarmeslange cirka en meter ned i jorden. Slangen lægges oftest ned under græsplænen med cirka halvanden til meters mellemrum. Det foregår for det meste med en gravemaskine, der graver slangen ned.

Men skal regne med, at der skal en vis form for reetablering til, når først anlægsarbejdet er færdigt. Men sporene forsvinder for det meste hurtigt – især hvis det er en typisk våd, dansk sommer.

Der er dog visse forhold, der kan gøre det nødvendigt at grave mere slange ned end normalt. Vi har allerede været inde på, at der skal graves mere slange ned i tør jord end i våd. Men også hvis du har store træer, der skygger for store dele af græsplænen, er det nødvendigt at grave mere slange ned.

Det mest optimale er at grave jordslangen ned i et område uden skygge i god muldjord. Muldjord holder bedre på fugten end f.eks. ler- eller sandjord. Lerjorden kan godt nok opsamle store mængder fugt, men bliver knastør i årets tørre perioder.

Fremadrettet skal du huske på, at du ikke kan begynde at plante træer eller buske oven på jordslangen. Dels vil det skygge for solindstrålingen og dels kan rødderne flytte eller ligefrem beskadige jordslangerne.

Se eksempler på udført jordvarme

(+45) 20 23 83 08 info@tonnygammelby.dk